Kunstboost

Kunst is goed voor je: bezoek Keunstwurk tijdens het UITfestival en geef
jezelf een boost met kunst en cultuur! Ontdek op een verrassende manier
waar Keunstwurk zich allemaal mee bezig houdt.

Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Hiermee is Keunstwurk dé expertise- en
adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie en advies, biedt
ondersteuning, bemiddeld, doet aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgt voor projectontwikkeling en productontwikkeling,
voert uit waar nodig, biedt lesaanbod en facilitaire ondersteuning, en denkt mee als het gaat om financiering en fondsen. Op deze wijze brengen wij mensen, partijen en organisaties samen en scheppen wij zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân.

Daarmee stimuleert Keunstwurk cultuureducatie, cultuurparticipatie en de culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn. Met inzet van Keunstwurk komen jaarlijks vele duizenden inwoners in Fryslân -jong en oud- met kunst in aanraking. Met afzonderlijke disciplines als theater, muziek, dans, beeldende kunst en design, maar ook met cultuureducatie en projecten die een brug slaan tussen kunstdisciplines. Daarbij werkt Keunstwurk samen met het onderwijs, het amateurveld, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

Informatie

  • Instelling: Keunstwurk
  • Performer:
  • Tags: theater,dans,muziek,educatie,beeldende-kunst
  • Website: http://www.keunstwurk.nl

Speelschema en locatie

  • Op: 30-08-2015 Van: 14:00 uur Tot: 18:00 uur
    Hier: Prinsentuin Oost