Grootste gehaakte deken ooit!

De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie start daarom in 2016 met 5 steden het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Het initiatief voor de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld in 2018 is hier een mooi voorbeeld van.

"In 2018 willen we als Nederland de wereld laten zien wat 'mienskip' is door de allergrootste gehaakte deken van de wereld neer te leggen. Want in de vaart der welvaart zijn we het samen uit de samenleving vergeten mee te nemen. Als burger (her)ontdekken we de waarde van een warm en sterk sociaal netwerk in de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Door met elkaar tijd en kennis te delen leren mensen elkaar zodanig kennen dat ze (indien nodig) elkaar hulp kunnen vragen en/of kunnen bieden. Iedereen is van waarde!"

"Kleur, materiaal en patroon zijn niet belangrijk, als de maat maar klopt. In 2018 worden al die dekens aan elkaar gekoppeld tot één hele grote deken en laten we de wereld zien dat je met een kleine bijdrage door samen te werken tot iets groots in staat bent. Na de uitdaging van minimaal 10,000 dekens worden de dekens geschonken aan goede doelen die de dekens uitdelen aan mensen die ze nodig hebben. Het doel is om de verbinding tussen mensen mogelijk te maken, het middel is ‘het (samen) haken' en het resultaat een deken."

Schuif aan voor een haakworkshop en bewonder al het moois dat er tot nu toe gehaakt is.

Informatie

Speelschema en locatie

  • Op: 28-08-2016 Van: 13:00 uur Tot: 20:00 uur
    Hier: Prinsentuin Oost